Gaslekkage

Vergiftiging en explosiegevaar

Wanneer u bij u in huis een gaslekkage ontdekt is het belangrijk om de hoofdkraan bij de gasmeter dicht te draaien en de ramen en deuren in huis te openen om door te luchten. Ook is het belangrijk om te zorgen dat er geen vonken ontstaan of open vuur is en neem zo snel mogelijk met ons contact op.
 
Gaslekkages ontstaan vaak bij aansluitingen of in de verwarmingsketel. Dit kan komen door materiaal moeheid, onkunde van de instalateur, wijzingingen aan de verwarmingsketel gedaan of in de omgeving van een leiding werkzaamheden uitgevoerd die invloed hebben gehad op de verwarmingsketel zoals de rookgasafvoer.
 

Het is verstandig om wijzigingen aan gasleidingen, een verwarmingstoestel of wijzigingen in de omgeving ervan moet u in elk geval een beroep doen op een erkende installateur.

Gaslekkage opsporen

Wanneer u een lekkage heeft wil je dat zo snel mogelijk verholpen hebben, maar dan moet je wel weten waar de gaslekkage zich bevindt. Om een lekkage van de gasleiding op te sporen hebben wij specialistische apparatuur. Hiermee kunnen wij zowel binnen als buiten de gaslekkage opsporen.

Om de lekkage op te sporen moet eerst al het aardgas uit de leiding zijn. Daarna vullen wij de leiding met speciale traceergas waarme wij de lekkage kunnen opsporen.